KORISNI TELEFONSKI BROJEVI

DEŽURNA COVID AMBULANTA
037 - 316 - 168

SAVJETI I UPUTE ZA COVID
037 - 316 - 209
037 - 316 - 175

MIKROBIOLOŠKI LABARATORIJA
REZULTATI TESTIRANJA I NALAZA

037 - 316 - 162

TRIJAŽNI PUNKT
037 - 316 - 161

HITNA POMOĆ
037 - 773 - 094
037 - 316 - 198

ZAMJENSKI TIMOVI PORODIČNE MEDICINE

Dr. Neira B. Muhamedagić


Dr Refika Purić


Dr Valbona Mahmutović


Dr Miodrag Knežević


< -- >


Dr Vesna M. Hadžić


Dr Amir Džanić


Dr Ibrahim Kajtazović


Dr Aldijana Elezović


 

Novosti

  • RTG digitalizacija
    U Domu zdravlja Velika Kladuša izvršena je digitalizacija analogne radiološke opreme. Početkom  marta 2016.godine izvršeno je dodatno educiranje uposlenika naše Ustanove. U sklopu dodatne edukacije predviđene su slijedeće aktivnosti: Puštanje u rad CR sistema AIS/RIS. E-uputnice –interne medicine od timske porodične medicine prema radiologiji. Educiranje radiologa u ZU Dom zdravlja Velika […]
  • E-recepti
    Od početka juna 2016.godine građani općine Velika Kladuša kod svog doktora porodične medicine više neće dobivati papirnati štampani recept za lijek, već elektronski, tzv.e-recept. Kao i do sada pacijent sa sobom kod doktora porodične medicine i u apoteku treba ponijeti zdravstvenu knjižicu. Prednosti novog sistema, e-recepata su brojne, poput smanjivanja […]
  • DDD usluge
    Rješenjem  br.03-37-6983-3/15 od 29.12.2015.godine ZU Dom zdravlja Velika Kladuša dobiveno je odobrenje za obavljanje DDD usluga.

Ukratko o nama

ZU Dom zdravlja Velika Kladuša je zdravstvena ustanova koja pruža usluge primarne i specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite za cjelokupno stanovništvo općine Velika Kladuša. Osigurava zdravstvenu zaštitu za oko 47 000 stanovnika općine Velika Kladuša.

MISIJA Doma zdravlja Velika Kladuša je zaštita i unapređenje zdravlja stanovništva u cjelini, korištenjem savremenih tehnologija u skladu sa standardima kvalitetne zdravstvene zaštite, promicanjem zdravih stilova života i zdravlja u porodici, te prevencija bolesti.

VIZIJA Doma zdravlja je biti prepoznatljiv kod pružanja zdravstvenih usluga uz održavanje kontinuirano visokog nivoa kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga, orijentiranih prema pacijentu.