04/08/2016

RTG digitalizacija

U Domu zdravlja Velika Kladuša izvršena je digitalizacija analogne radiološke opreme. Početkom  marta 2016.godine izvršeno je dodatno educiranje uposlenika naše Ustanove. U sklopu dodatne edukacije predviđene su slijedeće aktivnosti: Puštanje u rad CR sistema AIS/RIS. E-uputnice –interne medicine od timske porodične medicine prema radiologiji. Educiranje radiologa u ZU Dom zdravlja Velika […]
04/08/2016

E-recepti

Od početka juna 2016.godine građani općine Velika Kladuša kod svog doktora porodične medicine više neće dobivati papirnati štampani recept za lijek, već elektronski, tzv.e-recept. Kao i do sada pacijent sa sobom kod doktora porodične medicine i u apoteku treba ponijeti zdravstvenu knjižicu. Prednosti novog sistema, e-recepata su brojne, poput smanjivanja […]
04/08/2016

DDD usluge

Rješenjem  br.03-37-6983-3/15 od 29.12.2015.godine ZU Dom zdravlja Velika Kladuša dobiveno je odobrenje za obavljanje DDD usluga.
08/10/2018

U domu zdravlja Velika Kladuša uspješno održana edukacija BLS-a

                                                                                             Dom zdravlja Velika Kladuša je prva […]
08/12/2020

KORISNI TELEFONSKI BROJEVI

Call Now Button