Šef službe:

Prim.dr. Okanović Evresa, spec. neuropsihijatrije

Tel.: 037/316-186

Uposlenici:

  1. Prim.dr Okanović Evresa,spec.neuropsihijatrije
  2. Okanović Mirzet,Mag.soc.rada.
  3. Sarajlija Selma,dipl.psiholog
  4. Pajazetović Jasminka,med.sestra
  5. Kantarević Merjem,dipl.med.sestra
  6. Hirkić Asima,med.sestra

O našoj službi

Uloga CMZ-a u lokalnoj zajednici je rad na prevenciji , promociji i unapređenju mentalnog zdravlja u zajednici . Cilj ovakvog pristupa je težnja za što bržom resocijalizacijom bolesnika i njegovom što skorijem povratku u društvenu zajednicu kao punopravnog , vrijednog i produktivnog člana . CMZ u zajednici pruža usluge prema potražnji i procjeni pacijenta i to promotivne ,edukativne , intervencije u krizi te kreiranju zaštite i unapređenju mentalnog zdravlja . Kontakti se ostvaruju ljekarskom uputnicom ,telefonom ili neposrednim dolaskom u CMZ svakim radnim danom . Usluge se pružaju ,zavisno od obima usluge u CMZ-u ,porodici idrugim institucijama u zajednici .