Fizkalna med.i rahabilitacija-Kontakti

Šef službe:

Prim.dr. Okanović Senad,. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Tel.: 037/316-172

UPOSLENI:

 1. Prim.dr Okanović Senad,spec.fiz.med.i reh..
 2. Arijana Čaušević, dipl.fizioterapeut
 3. Adnan Šabić, dipl.fizioterapeut
 4. Edina Keserović,dipl.fizioterapeut
 5. Ernad Fejzić,fizioterap.tehničar
 6. Nedžma Mržljak,fizioterap. tehničar
 7. Selma Odobašić,fizioterap.tehničar
 8. Zehrudina Ilijazagić,dipl.logoped i sur.

O našoj službi

CBR Fizikalna medicina i rehabilitacija-centar rehabilitacije u zajednici u Domu zdravlja Velika Kladuša osnovan je 1995 god.što je omogućilo dostupnost postupaka i procedura koje fizikalna medicina i rehabilitacija pruža.

Centar za fizikalnu medicinu vrši sljedeće usluge:

Pregled spec.fizijatra

Fizikalne terapije:

 • termoterapija
 • elektroterapija
 • kinezioterapija
 • Prijem pacijenata se obavlja zakazivanjem termina za specijalističke preglede i terapijske tretmane, osim kada se trijažom utvrdi da pacijentovo stanje zahtjeva drugačije postupanje.