HES Služba-Kontakti

Šef službe:

Rizvić Ramiza,. dipl.sanit.ing.

Tel.: 037/316-209

Uposlenici:

 1. Rizvić Ramiza,dipl.sanit.ing.
 2. Hadžić Mirela,dipl.sanit.ing.
 3. Ćerimović Adis,dipl.sanit.ing.
 4. Amar Karajić,sanit.ekološki ing.
 5. Okanović Šefiksanit.ing.
 6. Muhamedagić Mirsad,med.tehničar

Mikrobiološka laboratorija:

 • Mirela Hadžič,. dipl.sanit.ing.

 • Mirsad Muhamedagić,. medic.tehničar
 • Tel.: 037/316-175

 • O našoj službi

  Higijensko-epidemiološka služba je organizirana i provodi zdrsavstvenu zaštitu u okviru ZU Doma zdravlja Velika Kladuša

  Osnovna djelatnost HES službe je prevencija koja se oslanja na zakonske i podzakonske odredbe

  Djelatnost koju obavljaju uposlenici Higijensko-epidemiološke službe su:

  1. Kontinuirano praćenje i nadzor nad pojavom zaraznnih bolesti
  2. Zdravstveno prosvjećivanje po epidemiološkim indikacijama
  3. Zdravstveni nadzor nad kliconošama
  4. Nadzor nad vodosnadbjevanjem stanovništva općine Velika Kladuša
  5. Nadzor, predlaganje i provođenje preventivnih mjera u kelektivnim smještajima
  6. Provođenje i nadzor nad provođenjem mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u skladu sa zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i podzakonskim aktom pravilnikom o načinu provođenja preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i rješenjem FMZ-a br:03-37-6989/15
  7. Suradnja sa veterinarskom i sanitarnom inspekcijom
  8. Zdravstveni nadzor nad određenim kategorijama stanovništva zaposlenih u proizvodnji i prometu živežnih namirnica, u skladu sa pravilnikom o načinu obavljanja zdr.pregleda osoba pod zdr.nadzorom-sanitarne knjižice.
  9. Provođenje kemoprofilakse po pravilniku o načinu obavljanja obavezne imunizacije, imunoprofilakse i kemoprofilakse
  10. Provođenje specifične imunizacije/zdravstveni radnici vakcinacija protiv hepatitisa B, vakcinacija protiv gripe.
  11. Aktivno učešće o zbrinjavanju medicinskim otpadom.
  12. Nosioci aktivnosti o provođenju mjera za spečavanje intrahospitalnih infekcija.
  13. Nosioci aktivnostiu provođenju mjera za zbrinjavanje medicinskog otpada