INternistička ambulanta-Kontakti

Šef službe:

drDuraković Remzija,. spec.interne medicine

Tel.: 037/316-185

Uposlenici:

 1. dr Duraković Remzija,spec.interne med.
 2. Miljković Mirsada,med.sestra
 3. Miljković Remzija,med.sestra
 4. Tel:037-316-170
 5. Murić Remza,dipl.med.sestra
 6. Kadrić Zekira,med.sestra
 7. Tel:037-316-168

INTERNISTIČKA SLUŽBA:

Opis službe: Internistička služba obavlja specijalističko-konsultativne preglede, sistematske preglede, obrade za Invalidsko-penziona komisiju (IPK), kao i preglede u okviru predoperativne pripreme. Radi na ranom otkrivanju kardiovaskularnih oboljenja, šećernih bolesti, oboljenja probavnog trakta i ostalih internističkih oboljenja. Po potrebi učestvuje u rješavanju hitnih slučajeva. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona.

SAVJETOVALIŠTE ZA DIJABETES I MASOVNE NEZARAZNE BOLESTI:

U ovom savjetovalištu u okviru Internističke službe, pacijenti dobijaju dijabetičarsku knjižicu, savjete o ishrani, njezi stopala, ponašanju i mogućim komplikacijama. Pacijentima se uz kompletan internistički pregled određuje i “body mass index”,mjeri pulzacija na krvnim sudovima, snima EKG, određuje nivo glukoze u krvi i, po potrebi, radi HBA1 . Iz ovog savjetovališta se pacijenti, kojima je to potrebno, ambulantno prevoze na inzulinsku terapiju poslije intenzivne sedmodnevne obuke od strane ljekara i medicinske sestre. Savjetovalište sarađuje sa svim ostalim službama Doma zdravlja u cilju sveobuhvatne kontrole pacijenata koji imaju šećernu bolest. Savjetovalište za dijabetes vodi Remza Murić , dipl.medicinska sestra U okviru ove službe rade se specijalističke konsultacije specijalista KB „dr Irfan Ljubijankić“ Bihać koji jednom ili više puta sedmično dolaze u prostorije Doma zdravlja i rade specijalističke preglede.
 • Specijalista kirurgije dolazi utorkom i četvrtkom
 • Specijalista ortoped utorkom
 • Specijalista urolog ponedeljkom
 • Specijalista oftalmolog ponedeljkom
 • Odgovorna medicinska sestra Zekira Kadrić

  Jedna Dr medicine na specijalizaciji dermatologije

  Jedan Dr medicine na specijalizaciji interne med.


  Call Now Button