Laboratorija-Kontakti

Šef službe:

Lejla Ćano,. dipl.ing laboratorijske dijagnostike

Tel.: 037/316-205

Tehničari-Prijem, Tel: 037/316-191

UPOSLENI:

  1. Lejla Ćano, dipl.ing.lab.dijag.
  2. Dinka Grošić, dipl.ing.lab.dijag.
  3. Selma Kendić, bach.bioh. i fiziol.
  4. Amira Hadžić, lab. tehničar
  5. Nevzeta Kekić, lab. tehničar
  6. Nasija Džihanović, lab. tehničar
  7. Alma Dizdarević, lab. tehničar
  8. Fikreta Omeragić, administ.radnik

O našoj službi

Naša služba obavlja uzimanje uzoraka krvi, urina i stolice svakim radnim danom u periodu od 7-10h. Tražene pretrage budu gotove istog dana nakon uzimanja uzoraka.

Služba se bavi biohemijskim, hematološkim i koagulacijskim pretragama, te mikroskopskim pregledom sedimenta urina i preparata stolice na crijevne parazite.

Ambulanta Vrnograč:

Teranska ambulanta u kojoj se uzimaju uzorci četvrtkom.

Gotove nalaze prosljeđujemo ljekarima od čije strane su pacijenti upućeni u laboratoriju.