U domu zdravlja Velika Kladuša uspješno održana edukacija BLS-a

DDD usluge
04/08/2016
Odluke o prihvatanju ponude.
22/02/2019

                                                                                          

 

Dom zdravlja Velika Kladuša je prva zdravstvena ustanova u BiH koja je organizirala i financijski osigurala edukaciju BLS-a, (osnovno održavanje života, eng. basic life support ili BLS), za medicinske tehničare/sestre i vozače sanitetskih vozila.