Pedijatrija-Kontakti

Šef službe:

Mr.sc.dr. .Azra Kudić-Keserović, spec.pedijatrije

Tel.: 037/316-196

Prijemna Tel: 037-316-190 Vakcinacije Tel: 037-316-212

Uposlenici:

  1. Mr.med.sc. Dr Azra Kudić Keserović,,spec.pedijatrije
  2. Dr Semra Okanović,,specijalizant pedij.
  3. Dr Munira Muminović,,Dr medicine
  4. Dževad Behrić,,bacc. zdravstva
  5. Zehida Hozdić,,med.sestra
  6. Indira Latić,,med.sestra
  7. Suada Baltić,,med.sestra
  8. Selma Selimanović,,med.sestra
  9. Lejla Čolić,,med.sestra

O našoj službi

Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske djece pruža zdravstvenu zaštitu oko 3000 predškolske i 4000 školske djece.

Dio djece ostvaruje zdravstvenu zaštitu pri timovima porodične/ obiteljske medicine. U okviru pedijatrijskog tima zdravstvenu zaštitu ostvaruju djeca starosne dobi od 0-6 godina.

Zdravstvena zaštita djece podrazumjeva kako rad sa bolesnom djecom tako i rad sazdravom djecom kroz savjetovalište za zdravu djecu.

U savjetovalištu radi specijalista pedijatar utorkom i četvrtkom od 11 do 13 sati, te srijedom od 07 do 15h, te medicinska sestra svakim radnim danom od 07 do 15 h.

U okviru savjetovališta obavlja se i imunizacija (vakcinacija) djece po planu i programu važećeg kalendara vakcinacije u FBiH.

Pored toga “djecije” obavlja i sistematske preglede djece pred polazak u vrtić, školu, te bavljenje sportom.

Ljekarski pregledi za vrtić obavljaju se tokom cijele godine, pregledi za školu prema planu, kao i pregledi za sport u prethodno dogovorenim terminima. Služba za zdravstvenu zaštiu djece radi trenutno na dva odvojena prostora, a u toku je i adaptacija dječijeg odjela, koja je planirana u skladu sa važećim standardima i normativima zdravstvene zaštite djece.


Jedna Dr medicine na specijalizaciji pedijatrije