037-316-190 Pedijatrija-prijem
037-316-212 Pedijatrija-Vakcinacije