Služba za zdravstvenu zaštitu žena

O našoj službi

Služba za zdravstvenu zaštitu žena pruža primarnu zdravstvenu zaštitu u ginekologiji što podrazumijeva redovne i preventivne ginekološke preglede i savjetovanja, pregled trudnica (utvrđivanje trudnoće, vođenje trudnoće…) kao i UZV preglede, u cilju očuvanja, unapređenja i zaštite zdravlja žena..

Jedna Dr medicine na specijalizaciji ginekologije