TERMINI ZA NARUČIVANJE PACIJENATA I TEL.SAVJETOVANJE

TIM ODGOVORNA SESTRA NARUČIVANJE
(SVAKI DAN)
TELEFONSKO SAVJETOVANJE BROJ TEL.
I– Dr. Mašinović-Hadžić Vesna Denisa Mulalić  12-13h Ponedjeljak od        12-13h 037/316-169
II– Dr.Džanić Amir Saća Alijagić 12-13h Četvrtak od              12-13h 037/316-176
III-Dr.Kajtazović Ibrahim Fatma Kendić 12-13h Srijeda od                 12-13h 037/316-188
IV-Dr.Knežević Miodrag Senka Delić 12-13h Četvrtak od              12-13h 037/316-173
V– Dr.Purić Refika Azra Grahović 12-13h Utorak od                 13-14h 037/316-177
VI-Dr.Duraković Remzija, spec.internista Mirsada Miljković 13-14h Ponedjeljak od         12-13h    037/316-185
XI-Dr.Faruk Trgić Lejla Galijašević 12-13h Srijeda od                 14-15h 037/316-187
XII– Dr.Neira Beganović-Muhamedagić Đemka Libić 12-13h Srijeda od                 14-15h 037/316-171
Dež.amb.-Dr.Durić-Adžemi Nermina/ Dr. Aldijana Elezović Asima Hirkić 12-13h Srijeda od                 14-15h 037/316-189

 

Call Now Button