Termini

Termini za naručivanje pacijenata i telefonsko savjetovanje

Termini za službu

Porodična/Opća medicina

Tim Doktor Odgovorna sestra Termin naručivanja Telefonsko savjetovanje Telefon
I Dr. Mašinović-Hadžić Vesna Denisa Mulalić 12-13h Ponedjeljak od 12-13h 037/316-169
II Dr.Džanić Amir Saća Alijagić 12-13h Četvrtak od 12-13h 037/316-176
III Dr.Kajtazović Ibrahim Fatma Kendić 12-13h Srijeda od 12-13h 037/316-188
IV Dr.Knežević Miodrag Senka Delić 12-13h Četvrtak od 12-13h 037/316-173
V Dr.Purić Refika Azra Grahović 12-13h Utorak od 13-14h 037/316-177
VI Dr.Duraković Remzija, spec.internista Mirsada Miljković 13-14h Ponedjeljak od 12-13h 037/316-185
XI Dr.Duraković Lejla Elvira Halilagić 12-13h Srijeda od 14-15h 037/316-187
XII Dr.Neira Mustedanagić-Beganović Đemka Libić 12-13h Srijeda od 14-15h 037/316-171
Dež. amb. Dr Durić-Adžemi Nermina / Dr Elezović Aldijana Hirkić Asima 12-13h Srijeda od 14-15h 037/316-189
Dežurna Ambulanta II Dr Mahmutović Valbona Lelić Amra 13-14h Srijeda 13-14 037/316-195
Pedijatrija Dr Azra Kudić-Keserović Dževad Behrić 13-14h Srijeda 13-14 037/316-194

Za hitne slučajeve nazovite : 124

VRH