Sluzbe zajedničkih poslova-Kontakti

SLUŽBA ZA OPŠTE, PRAVNE POSLOVE

Šef službe: Mubera Alagić-Mustedanagić,dipl.pravnik

037/316-199


Uposlenici:

 1. Damir Redžić,dipl.pravnik
 2. Emina Duraković,ref.za opšte i pers.poslove
 3. Asima Šakanović,ref.za zdr.statistiku
 4. Emina Karajić,tehnički sekretar

SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Šef službe:Amela Mašinović, dipl.oec

037/316-153


Uposlenici:

 1. Izeta Beganović,mat.knjigovođa
 2. Tel.: 037/316-152

 3. Emira Alibegić,fakturista
 4. Lejla Alibegić,ref.za obračun plate
 5. Ferdanije Ameti-Bajrektarević,ref.za plan i an.
 6. Mirela Murić,blagajnik na cent.blag.
 7. Tel.: 037/316-207


TEHNIČKA SLUŽBA

Šef službe:Mirzet Okanović

037/316-214


Uposlenici:

 1. Nisvet Tabaković,informatičar
 2. Tel.: 037/316-174

 3. Faruk Okanović,skladištar
 4. Tel.: 037/316-213

 5. Esad Bajramović,uređenje okoline
 6. Muharem Miljković,uređenje okoline

UPOSLENI VOZAČI


 1. Begović Suljo,KV vozač
 2. Rizvić Suad,KV vozač
 3. Rizvić Nermin,KV vozač
 4. Rizvić Muhamed,KV vozač
 5. Rekić Bego,KV vozač
 6. Tabaković Nihad,VKV vozač
 7. Šabanagić Sani,KV vozač
 8. Omeragić Hasan,KV vozač
 9. Zahirović Amir,KV vozač
 10. Ilijazagić Adnan,KV vozač
 11. Šuvić Mirsad,KV vozač
 12. Ćufurović Šerif,KV vozač